سرفصل دروس :1- ارایش وپیرایش - مرافبت زیبائی

1-1: آرایش وپیرایش زنانه                                                     کد استاندارد:5-70/23/1/2

2 -1:آرایشگر موی زنانه -شنیون                                              کداستاندارد:5-70/34/1/1 

3-1:آرایشگرناخن                                                              کداستاندارد:5-70/35/1/1

4-1:پیرایشگرابرو وصورت زنانه                                             کداستاندارد:5-70/32/1/1

5-1:پیرایشگرموی زنانه (کوتاهی )                                            کداستاندارد:5-70/31/1/1

6-1: ترمیم کننده موی سر                                                      کداستاندارد:5-709811

7-1:کاربرمواد ومحصولات شیمیائی در آرایش زنانه                           کد استاندارد:5-70/33/1/1

8-1:کلاه گیس باف با موی طبیعی زنانه                                        کد استاندارد:5-70/90/1/1

9-1: متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت )                                کد استاندارد:5-70/36/1/1

    دروس : 2- رشته خیاطی وطراحی دوخت

1-2: الگو ساز لباس با رایانه                                                   کداستاندارد:1/1/44/91-7

2-2:الگو ساز لباس به روش حجمی                                             کد استاندارد:1/1/46/91-7

3-2:الگوسازوبرشکار لباس زنانه (تکدوزی)                                   کداستاندارد :1/3/2/41/91-7

4-2:الگوساز وبرشکار لباس زنانه                                             کداستاندارد:2/3/1/41/91-7

5-2:بچه گانه ودخترانه دوز                                                     کد استاندارد:3/1/43/91-7

6-2:پارچه ساز تزئینی                                                          کد استاندارد:1/1/42/62-1

7-2:پرده دوزدرجه 1                                                           کد استاندارد:2/1/97/95-1

8-2:پرده دوز درجه 2                                                          کد استاندارد:4/2/97/95-7

9-2:پیراهن دوز وشومینززنانه وبچه گانه                                      کد استاندارد:3/1/35/91-7

10-2:مانتو دوز                                                                کد استاندارد:1/1/40/91-7

11-2:مانکن ساز                                                               کد استاندارد:3/1/23/61-1

12-2:نازک دوز زنانه                                                         کد استاندارد:4/2/41/91-7

13-2:چادر دوز                                                                کداستاندارد:1/1/10/95-7

14-2:خیاط لباس زیر زنانه                                                    کداستاندارد:2/1/96/91-7

15-2:خیاط با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه                                 کد استاندارد:2/1/49/91-7

16-2:خیاط لباس های کشی                                                    کد استاندارد:1/1/21/92-7

17-2:دوزنده پوشاک حمام                                                    کد استاندارد:2/1/37/91-7

18-2:راسته دوز                                                              کد استاندارد:2/1/48/91-7

19-2:روبان دوز                                                               کد استاندارد:1/1/94/95-7

20-2:روپوش وروبدوشامبر دوز؛کت وپیژاما؛سربندو.                         کد استاندارد:2/1/47/91-7

21-2:سرویس کار ماشین های دوخت خانگی                                  کد استاندارد:2/1/55/51-8

22-2:سری دوز حرفه ای                                                      کداستاندار:1/1/30/91-7

23-2:سری دوزسرویس خواب                                                 کداستاندارد:1/1/31/91-7

24-2:شلوار دوز                                                               کداستاندارد:3/1/34/91-7

25-2:ضخیم دوز زنانه                                                         کداستاندارد:5/4/1/41/91-7

26-2:طراحی لباس با رایانه                                                   کداستاندارد:4/3/1/41/91-7

27-2:طراحی ودوخت لباس                                                    کداستاندارد:2/3/99/91-7

28-2:طراحی لباس زنانه وبچه گانه                                          کد استاندارد:3/3/1/41/91-7

29-2:فروشنده پوشاک                                                       کداستاندارد:1/1/70/40-5


NameSizeModified
File 82054.gif 142.2KB23 [[month6]] 1390, 06:47 PM
File Arad_Desktop.exe 4.6KB29 [[month5]] 1390, 01:03 PM
File LeiliVaMajnoon.pdf 898.8KB23 [[month6]] 1390, 08:43 PM
Folder _ 0 bytes01 [[month4]] 1390, 12:52 PM
File _.doc 125KB29 [[month3]] 1390, 11:50 AM
Folder _thumb 3.4KB27 [[month5]] 1390, 09:13 PM
Folder asd 8.4MB22 [[month8]] 1391, 01:30 PM
File kelie-demneh.pdf 786.4KB23 [[month6]] 1390, 08:45 PM
File www.irpdf.com_6701_.pdf 131.3KB23 [[month6]] 1390, 08:41 PM